Jednotky presnej klimatizácie

Jednotky presnej klimatizácie sú jednotky, ktoré nám v danom priestore udržujú presnú teplotu a vlhkosť. Najčastejšie použitie je v serverovniach, laboratóriách, a podobne.

Firma CIAT má vo svojom portfóliu dve produktové rady presných klimatizácií.

Magister

magister.jpg

 • Magister CW s výkonom vodného chladenia 10 – 130 kW
 • Magister DXA s výkonom priameho odparovania 50 – 86 kW

Expair

expair.jpg

 • Expair CW s výkonom vodného chladenia 5 – 55 kW
 • Expair DXA s výkonom priameho odparovania 5 – 47 kW

Hlavné funkcie jednotky presnej klimatizácie

 • Chladenie
 • Vykurovanie
 • Zvlhčovanie
 • Odvlhčovanie

Regulácia

Micro Air Connect 2

micro-air-connect.jpg

Štandardná regulácia pre všetky jednotky presnej klimatizácie s možnosťou pripojenia cez protokol MODBUS/ JBUS.

pCO3

pco3.jpg

Chladenie

 • Vodné
 • Priamy odpar chladiva R410A

 

Magister DXA - CONDENCIAT CD

aquaciat-2.jpg

Jednotky Magister DXA sú vybavované jednou alebo dvoma kondenzačnými jednotkami CONDENCIAT CD, ktoré sú riadené reguláciou jednotky presnej klimatizácie.

Expair DXA - CONDENCIAT CL

aq2-2v_0.jpg

Jednotky Expair DXA sú vybavované jednou alebo dvoma kondenzačnými jednotkami CONDENCIAT CL, ktoré sú riadené reguláciou jednotky presnej klimatizácie.

Vykurovanie

 • Elektrické – jednostupňové, dvojstupňové alebo TRIAC
 • Vodné

Trieda filtrácie vzduchu

 • G4
 • F7
 • G4 a F7

K dispozícií je niekoľko polôh vstupu a výstupu vzduchu.

 

Pre vytvorenie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.