Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú najpoužívanejšie tepelné čerpadlá u nás. Ako primárny zdroj energie slúži okolitý vzduch. Z neho sa odoberá nízkopotencionálne teplo, ktoré sa pomocou tepelného čerpadla povyšuje na vyššiu teplotu, ktorá sa prenáša do vykurovacej vody.

 

Najčastejšie tepelné čerpadlo vyrába vykurovaciu vodu o teplote 55°C (Aqualis 25, Yuna). Niektoré jednotky (Aqualis Caleo) vyrábajú vykurovaciu vodu o teplote až 65°C. Tieto vysokoteplotné tepelné čerpadlá sú vhodné pre rekonštrukcie existujúcich domov, kde nedostačujú bežné tepelné čerpadlá.

Pri tepelnom čerpadle vzduch/voda dvojnásobne platí, že je dôležité vykurovať podľa ekvitermickej krivky. Pretože čím nižšia je teplota vykurovacej vody, tým je lepšia účinnosť a efektivita prevádzky. Preto je dôležité predovšetkým pri rekonštrukciách nechať urobiť posúdenie vykurovacej sústavy, či je tepelné čerpadlo vhodné pre existujúci dom.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda sa nenavrhuje ako 100% zdroj tepla, ale navrhuje sa ako hlavný zdroj, ktorý nám pokryje tepelnú stratu domu do bodu bivalencie. Bod bivalencie je teplota pri ktorej sa pripína prídavný zdroj tepla. Vzhľadom k atmosférickým podmienkam v SR sa bežne navrhuje bod bivalencie na -5°C.

Na nižšie uvedenom grafe teplôt vidíme rozloženie teplôt počas roka.

Na nižšie uvedenom grafe teplôt vidíme rozloženie teplôt behom roku v Košiciach. Zdrojom dát je SHMÚ.

Ak berieme do úvahy, že vykurovacia sezóna sa vykuruje do +15°C a vykurovacia sezóna má 6 707 hodín, tak teploty nižšie jako -5,5°C zaberajú iba 4% z vykurovacej sezóny. Tieto teploty sú namerané vždy v skorých ranných hodinách a málokedy je tento interval dlhší ako niekoľko hodín. Preto nemá zmysel navrhovať tepelné čerpadlo na bod bivalencie -10°C, alebo 15°C, preto nieje dôležité či tepelné čerpadlo funguje do teploty -20°C alebo do -10°C. Pretože hlavná činnosť tepelného čerpadla končí v bode bivalencie, ktorý je najčastejší -5 až -7°C. Prevádzka tepelného čerpadla pri teplotách nižších ako -7°C je takmer zbytočný, pretože komponenty nepracujú v optimálnych podmienkách a viac sa opotrebovali.

Väčšina tepelných čerpadiel sú vyrábané ako reverzibilné jednotky. To znamená, že v letnom období môžu aj chladiť objekt.

Tepelné čerpadlá môžeme rozdeliť podľa umiestnenia do troch skupín

Vonkajšie kompaktné jednotky - Celá jednotka je umiestnená vo vonkajšom prostredí. Napríklad Aqualis 2, Aquaciat 2, Aqualis Caleo, Aquaciat Caleo, Aquaciat Grand Inverter. Výhody tohto kompaktního prevedenia je v jednoduchej inštalácií, ale v prípade dlhšieho výpadku elektrického prúdu hrozí zamrznutie jednotky, ak systém nieje naplnený nemrznúcou zmesou.


Splitové jednotky - Jednotka sa skladá z vonkajšej jednotky s výparníkom, kompresorom a vnútornej jednotky s kondenzátorom. Napr. Yuna. Výhodou tohoto rozdelenia je, že nehrozí zamrznutie jednotky a nemusí byť v systéme glykolová náplň. Nevýhodou je mierne zložitejšia montáž a ľahko vyššia cena ako u vonkajších kompaktov.


Vnútorné kompaktné jednotky - Jednotka je celá umiestnená vo vnútornom prostredí. Napr. Xenea. Táto inštalácia má výhodu v jednoduchej inštalácií do objektu, nehrozí riziko zamrznutia jednotky v prípade výpadku elektrického prúdu. Inštalácia je veľmi jednoduchá, nezaberáme vonkajší priestor. Nehrozí riziko poškodenia poveternostnými podmienkami a podobne. Jedinou nevýhodou inštalácie v dome je zastavanie podlahovej plochy v dome.


Podľa chodu kompresora môžeme tepelné čerpadlí rozdeliť do dvoch skupín

  • Štandardné jednotky Zap/vyp – kompresor funguje v režime zapnúť/vypnúť. Nevýhodou tejto prevádzky je nutnosť mať akumulačnú nádobu, kde se nám prebytky výkonu uchovajú a odkiaľ je tepelná energia čerpána v dobe kedy čerpadlo nebeží. Výhodou je nižší počet prevádzkových hodín kompresora, jednoduchosť systému a nižšia cena.
  • Inverterové jednotky – rýchlosť kompresora a ventilátora je prispôsobená potrebám domu. Nevýhodou tejto prevádzky je veľký počet prevádzkových hodín kompresora, naviac pri nie veľmi ideálnych podmienkach pre prevádzku kompresora a vyššiu cenu. Výhoda je, že v dome nemusí byť inštalovaná akumulačná nádoba

Pre vytvorenie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.